Železobetonové štěrbinové žlaby

Železobetonové štěrbinové žlaby

Dodáváme železobetonové štěrbinové žlaby výrobců:
  • CS-BETON Prefa s.r.o.
  • BETONIKA plus s.r.o. 
  • CS-BETON s.r.o

 

Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.

 

Železobetonové štěrbinové žlaby slouží k rychlému liniovému odvodnění a odvedení povrchových vod z dopravních ploch dálnic, silnic l. a II. tříd, díky zvýšené únosnosti i letištních ploch, tunelů, průmyslových ploch, parkovišť apod. Výhodou je velká hltnost a rychlost odvedení dešťových vod a tím i maximální snížení výskytu aquaplaningu.