Vyrovnávací prstence

Vyrovnávací prstence

Dodáváme vyrovnávací prstence od výrobců KASI spol. s r.o. a BETONIKA plus s.r.o.

Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.

 

Vyrovnávací prstence BAR, BARZS

Používá se pro rámy a zákrytové desky vyrobené

dle DIN V 4034-2 Šachty pro studnové a drenážní sestavy.

Tvar prstence nezamezuje v posuvu mezi vyrovnávacími prstenci,

poklopem či nosnou konstrukcí.

Vyrovnávací prstence BAR-V, BAR-VS

Používá se pro rámy a zákrytové desky vyrobené

dle DIN V 4034-1 Šachty pro odpadové kanalizace.

Osazení na prstenci zamezuje posuvu vyrovnávacích prstenců

mezi sebou, mezi prstencem a poklopem či nosnou konstrukcí.

Vyrovnávací prstence BAR-P, BAR-PZS; vzor Praha

Používá se pro osazení na šachty s tloušťkou stěny

do 90 mm a 100 mm, kde je požadováno zamezení posuvu

vyrovnávacích prstenců mezi sebou, mezi prstencem

a poklopem či nosnou konstrukcí.
Tam, kde jsou použity tyto vyrovnávací prstence

v kombinaci s poklopy třídy D400, je možné použít

poklopy KASI s rámy LDR či LD81 speciálně osazené

na vnější straně dosedací plochy.

BETONIKA plus s.r.o.

  • TBW - Q 40 / 625 / 120
  • TBW - Q 60 / 625 / 120
  • TBW - Q 80 / 625 / 120
  • TBW - Q 100 / 625 / 120
  • TBW - Q 120 / 625 / 120
  • TBW - Q 60 - 100/ 625 / 120
  • TBW - Q 60 / 800 / 150
  • TBW - Q 80 / 800 / 150
  • TBW - Q 100 / 800 / 150