Komplexní dodávka materiálů pro inženýrské sítě vodovody, kanalizace, plynovody, ...
Roszáhlý sortiment kameniny kameninové potrubí, tvarovky, příslušenství, ...
Široká nabídka materiálu, profesionální přístup, dodávka materiálu po celé České republice.
Technické konzultace pro výběr vhodného materiálu Inženýring, zajištění odborné pomoci při montáži

Uliční a horské vpusti

Dodáváme uliční a horské vpusti výrobce Prefa Brno a.s.

Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.

 

Betonové dílce vpustí jsou určeny pro odvádění povrchových vod se zpevněných ploch do stokových sítí.

BPK nord spol s r.o.   Liberec   Kateřinská 118, Stráž nad Nisou 463 03   tel. 485 161 803   obchod@bpknord.cz

login
md5:f02330ed6f20da864eac55dd484dbdc9:www.bpknord.cz genet:0.059