Komplexní dodávka materiálů pro inženýrské sítě vodovody, kanalizace, plynovody, ...
Roszáhlý sortiment kameniny kameninové potrubí, tvarovky, příslušenství, ...
Široká nabídka materiálu, profesionální přístup, dodávka materiálu po celé České republice.
Technické konzultace pro výběr vhodného materiálu Inženýring, zajištění odborné pomoci při montáži


Vyhledávání výrazu 'ceník':


Poklopy, Vpusti Dodáváme   Poklopy Mříže a rošty Uliční a horské vpusti Koše, dna a stupadla Vyrovnávací prstence Lapače a odvodnění   od výrobců   BETONIKA plus s.r.o. KASI spol. s r. o. SAINT-GOBAIN trubní systémy, s.r.o. MB - Sving s r.o. ACO Passavant spol. s r. o. BDS ČR, a.s. GABEX s.r.o.       Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog a ceník BETONIKA plus s.r.o. Katalog KASI spol. s r.o. Katalog a ceník SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.  Katalog MB SVING s.r.o. Katalogy a ceník ACO Passavant spol. s r.o.     Odvodnění Dodáváme odvodňovací žlaby, vpusti a rohože od výrobců   BETONIKA plus s.r.o. BETONIKA spol. s r. o. ACO Passavant spol. s r.o.  Hauraton ČR, s.r.o.    Odvodňovací žlaby Odvodňovací vpusti Odvodňovací rohože Čističky odpadních vod   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.    Katalog a ceník BETONIKA plus s.r.o. Ceník Betonika spol. s r.o. Ceníky a katalogy ACO Passavant spol. s r.o. Technické listy Hauraton ČR, s.r.o. s.r.o. Armatury Dodáváme armatury od výrobců    HAWLE ARMATURY spol. s r. o. SAINT-GOBAIN trubní systémy, s.r.o. VOD-KA a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog HAWLE ARMATURY spol. s r.o. Katalog a ceník SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.    Šoupata Příslušenství - poklopy Combi  -  armatury Armatury domovních přípojek Ventily odvzdušňovací a zavzdušňovací Navrtávací pasy Přírubová spojení Trubní fitinky iso Hydranty podzemní a nadzemní Kluzné objímky Opravné třmeny Šachtový program + vstupní šachty Dodáváme šachtový program výrobců BETONIKA plus s.r.o. a Družstvo Cementářů.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog a ceník - BETONIKA plus s.r.o. Ceník - Družstvo Cementářů Železobetonové štěrbinové žlaby Dodáváme železobetonové štěrbinové žlaby výrobců: BETONIKA spol. s r.o. BETONIKA plus s.r.o.  CS-BETON s.r.o   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog a ceník BETONIKA plus s.r.o. Ceník Betonika spol. s r.o. Katalog a ceník CS-BETON s.r.o. Zámková a vegetační dlažba Dodáváme zámkovou a vegetační dlažbu od výrobců:   SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s DITON s.r.o. CS-BETON s.r.o.  BETA Olomouc a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Ceník SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s Ceník DITON s.r.o. Katalog a ceník CS-BETON s.r.o. Katalog a ceník Beta Olomouc   Vegetační tvárnice lze využít všude tam, kde požadujete funkčnost a zachování přírodního vzhledu a to převážně: Obrubníky, palisády, příkopové prvky Dodáváme obrubníky, palisády a příkopové prvky od výrobců:   SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s DITON s.r.o. CS-BETON s.r.o.  BETA Olomouc a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog a ceník SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s Ceník DITON s.r.o. Katalog a ceník CS-BETON s.r.o. Katalog a ceník Beta Olomouc   Palisády jsou moderní prvky z prostého betonu. Svým ideálně nekonfliktním tvarem umožňují flexibilní architektonické řešení dělících prvků a jsou vhodné pro: Drenážní systém Dodáváme Drenážní systémy od výrobců: Pipelife Czech s.r.o. ACO Passavant spol. s r. o.  WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalogy a ceníky Pipelife Czech s.r.o. Katalogy a ceník ACO Passavant spol. s r.o. Katalogy a ceníky WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Drenážní systémy nacházejí uplatnění ve všech oblastech, kde je rozhodující regulace vodních poměrů, snížení hladiny podzemních vod a odvedení přebytku přitékajících vod. Jsou vhodné také k zasakování vody do terénu (přepady septiků, dešťová voda po odvedení od budov). Lze je použít rovněž jako odsávací potrubí protiradonové ochrany budov. Ohebné drenáže     jsou  určeny  pro výstavbu  „vodorovných“  drenáží  v různorodých   geologických a hydrologických podmínkách,  pro odvodnění  zemědělských ploch, parků, zelených ploch,  sportovních a rekreačních ploch a mělce založených staveb a pozemních objektů. Slouží také jako vsakovací potrubí. Tuhé drenáže  (drenážní systémy s vyšší kruhovou tuhostí) jsou doporučovány při odvodňování hluboko založených inženýrských pozemních objektů, podzemních objektů, pro dálnice, ulice, kolejiště, rozjezdové dráhy  na letištích, parkoviště,  k drenáži násypů zeminy,  v environmentálním  inženýrství pro výstavbu vodních drenáží a skládek odpadů.   Mechanické tvarovky a elektrotvarovky Dodáváme mechanické a elektrotvarovky od výrobců Pipelife Czech s.r.o.  GEORG FISCHER (TITAN-METALPLAST s.r.o.) WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalogy a ceníky Pipelife Czech s.r.o. Katalogy a ceník TITAN - METALPLAST s.r.o. Katalogy a ceníky WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Poklopy Dodáváme poklopy od výrobce BETONIKA plus s.r.o. Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog a ceník výrobce BETONIKA plus s.r.o. Vyrovnávací prstence Dodáváme vyrovnávací prstence od výrobců KASI spol. s r.o. a BETONIKA plus s.r.o. Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog výrobce KASI spol. s r.o. Katalog a Ceník BETONIKA plus s.r.o. Dodáváme trubní program výrobců BETONIKA plus s.r.o., Betonika spol. s r.o., Prefa Brno a.s. a BEST, a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog a ceník BETONIKA plus s.r.o. Ceník Betonika spol. s r.o. Ceník a katalogové listy Prefa Brno a.s. Katalog a ceník BEST, a.s.   Betonové trouby  Železobetonové trouby Vejčité trouby Osmihranné železobetonové trouby  Trouby s čedičovou vystélkou Velkoprůměrové trouby Velkoprůměrové trouby Uliční a horské vpusti Dodáváme uliční a horské vpusti výrobce BETONIKA plus s.r.o. , KASI spol. s r. o. a  Prefa Brno a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog a ceník BETONIKA plus s.r.o. Katalog KASI spol. s r.o. Ceník a katalogové listy vpustí výrobce Prefa Brno a.s. Opěrné zdi a ploty - ztracené bednění Dodáváme pěrné zdi a ploty od výrobců:   SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s DITON s.r.o. CS-BETON s.r.o.  BETA Olomouc a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog a ceník SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s Ceník DITON s.r.o. Katalog a ceník CS-BETON s.r.o. Katalog a ceník Beta Olomouc     CSB - Zdící, Bednící a Štípané tvárnice jsou vyrobeny z vibrolisovaného vysokopevnostního betonu. Spolupůsobení tlaku a vibrace zajišťuje u vibrolisovaných tvárnic vysoké pevnosti a dokonalý estetický vzhled. Vysoká hutnost dává prvkům vynikající mechanickofyzikální vlastnosti: Jímky a zákrytové desky Dodáváme jímky a zákrytové desky výrobců BETONIKA plus s.r.o. a Prefa Brno a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Ceník a katalog BETONIKA plus s.r.o. Ceník a katalogové listy Prefa Brno a.s.   Prefabrikované jímky jsou vhodné pro individuální stavebníky, zemědělce a malé provozovny jako nádrže nebo žumpy. Průměr otvoru vtoku lze vytvořit a umístit dle požadavku zákazníka. Základní objem lze zvětšit sestavením dvou, či více dílců. K základnímu dnu přidat další a to horní dílec. Čov, lapoly, odlučovače Dodáváme čov, lapoly a odlučovače od výrobců:   BETONIKA plus s.r.o. ACO Passavant spol. s r. o.  EKO Pardubice s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Ceník Betonika spol. s r.o. Katalogy a ceníky ACO Passavant spol. s r.o. Katalogové listy EKO Pardubice s.r.o.     Transportní betony Zajišťujeme dodávku transportních betonů od společnosti ZAPA beton a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Ceník ZAPA beton a.s.   Betony různých konzistencí se přepravují různými způsoby. sklápěči autodomíchávači o objemech 4, 6, 7, 8 a 9 m3 betonu, přímo z autodomíchávače se pomocí koryt beton dostane do vzdálenosti maximálně 2-3 metry autodomíchávači s čerpadlem o objemu 6 a 7 m3, tímto způsobem se beton dostane max do vzdálenosti 16 metrů Kanalizační systém Dodáváme kanalizační systémy od výrobců Pipelife Czech s.r.o.  BOCR trading s.r.o.   WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalogy a ceníky Pipelife Czech s.r.o. Ceník BOCR trading s.r.o. Katalogy a ceníky WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Uliční a horské vpusti Dodáváme uliční a horské vpusti výrobce Prefa Brno a.s. Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Ceník a katalogové listy vpustí výrobce Prefa Brno a.s. Vodovodní systém Dodáváme vodovodní systémy od výrobců Pipelife Czech s.r.o. ,  GEREX s.r.o. a  WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalogy a ceníky Pipelife Czech s.r.o. Katalogy a ceníky WAVIN Ekoplastik s.r.o. Revizní a vodoměrné šachty Dodáváme revizní a vodoměrné šachty od výrobců Pipelife Czech s.r.o. a  WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalogy a ceníky Pipelife Czech s.r.o. Katalogy a ceníky WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Použití plastu, přináší značné praktické i ekonomické výhody.   Stavebnicová variabilní konstrukce Plovoucí poklopy - zamezí výtlukům v okolí šachty Trvalá těsnost Těsnění není zatěžováno zeminou ani dopravou Vynikající mechanické parametry Hydraulická výhodnost Vysoká odolnost abrazi Odolnost korozi Nejnižší provozní náklady po dobu života Dokonalá kompatibilita s plastovými troubami Nízká hmotnost Jednoduché a rychlé spojování Jednoduché zkracování Jedinečná odolnost proti nárazu Těsní bez přetěsňování Šachty jsou konstruovány jako stavebnice, jednotlivé díly jsou spojovány za pomoci elementů s těsnicími kroužky (hrdla, drážky mezi žebry). Šachty zůstávají těsné a tvarově stabilní i za přítomnosti zvýšené hladiny podzemní vody. HT odpadní systémy Dodáváme HT odpadní systémy od výrobců Pipelife Czech s.r.o. a  WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalogy a ceníky Pipelife Czech s.r.o. Katalogy a ceníky WAVIN Ekoplastik s.r.o.     HT odpadní systém z polypropylenu zaručuje spolehlivé odvedení splašků, které produkuje většina moderních domácností a které mohou mít teplotu až 100°C. Běžný odpadní systém HT je dodáván v průměrech 32, 40, 50, 70, 100, 125 a 150 mm. Mimo běžných tvarovek jsou v sortimentu i kombinované tvarovky – kolena s odbočkami.   Kabelové chráničky Dodáváme kabelové chráničky od výrobců Pipelife Czech s.r.o. a  WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalogy a ceníky Pipelife Czech s.r.o. Katalogy a ceníky WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Kabelové chráničky slouží k ochraně a zabezpečení před poškozením telekomunikačních, sdělovacích, zabezpečovacích a energetických sítí. Jejich materiálové vlastnosti dovolují široké uplatnění jak při zafukování a montáži optických kabelů, tak i při ochraně metalických kabelů. Nabídka kompletního příslušenství dovoluje projektovat stavby jako liniové i s použitím plastových šachet a kabelovodů. HL prvky: Lapače, Geigry, Vpusti Dodáváme HL prvky - Lapače, Geigry, Vpusti od výrobců   Pipelife Czech s.r.o.  WAVIN Ekoplastik s.r.o.  HL Hutterer & Lechner GmbH.     Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.     Katalogy a ceníky Pipelife Czech s.r.o. Katalogy a ceníky WAVIN Ekoplastik s.r.o. Katalog HL Hutterer & Lechner GmbH   BOCR trading s.r.o. Ceník BETONIKA spol. s r. o. Ceník BETONIKA plus s.r.o. Ceník Prefa Brno a.s. Ceník Družstvo Cementářů Ceník CS-BETON s.r.o. Ceníky a katalogy ZAPA beton a.s. Ceník Pipelife Czech s.r.o. Ceníky a katalogy WAVIN Ekoplastik s.r.o. Ceníky a katalogy ACO Passavant spol. s r.o. Ceníky a katalogy Hauraton ČR, s.r.o. Ceníky a katalogy SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. Ceník   Dokumentace KASI spol. s r.o. Ceníky a katalogy DITON s.r.o. Ceníky a katalogy TITAN - METALPLAST s.r.o. Ceníky a katalogy
BPK nord spol s r.o.   Liberec   Kateřinská 118, Stráž nad Nisou 463 03   tel. 485 161 803   obchod@bpknord.cz

login
md5:f02330ed6f20da864eac55dd484dbdc9:www.bpknord.cz genet:0.128