Prohlášení o shodě (vyhledávání)

Vyhledávání výrazu 'Prohlášení o shodě':


BPK nord spol. s r.o. Velkoobchodní i maloobchodní prodej stavebních materiálů pro realizaci inženýrských sítí. vodovody - plynovody - kanalizace B P K nord spol. s r.o. zajišťuje komplexní dodávku materiálu pro výstavbu inženýrských sítí, vodohospodářských a průmyslových staveb a dodávku stavebních materiálů pro výstavby a rekonstrukce objektů po celé České republice. Naším cílem je stoprocentní spokojenost zákazníka a kvalita námi dodávaných služeb a materiálů. Důraz klademe na dodávku díla v termínu a dodržení vysoké kvality. Díky odbornosti našich zaměstnanců a vybrané sítí dodavatelů dokážeme plnit i ty nejnáročnější požadavky zákazníka. Samozřejmostí jsou ke každému dodanému materiálu certifikáty nebo prohlášení o shodě. Naši odborní pracovníci jsou připraveni Vám zpracovat cenovou nabídku pro konkrétní stavbu dle Vašich požadavků. Dále nabízíme technické konzultace pro výběr vhodného materiálu, ocenění materiálu dle kladečského schéma, kalkulaci cen fco. stavba, zajištění odborné pomoci při montáži. Transportní betony Zajišťujeme dodávku transportních betood společnosti ZAPA beton a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   ZAPA beton a.s. - ceník ZAPA beton a.s. - katalogy   Betony různých konzistencí se přepravují různými způsoby. sklápěči autodomíchávači o objemech 4, 6, 7, 8 a 9 m3 betonu, přímo z autodomíchávače se pomocí koryt beton dostane do vzdálenosti maximálně 2-3 metry autodomíchávači s čerpadlem o objemu 6 a 7 m3, tímto způsobem se beton dostane max do vzdálenosti 16 metrů Stavební činnost Kromě dodávky stavebních materiálů pro inženýrské sítě poskytujeme tyto služby:   Výstavba a rekonstrukce objektů, inovace interiérů, opravy kanalizačních poklopů a šachet. V rámci stavební činnosti nabízíme zpracování projektové dokumentace. Ve spolupráci se spedičními firmou zajistíme dopravu materiálu dle potřeb zákazníka. Zajišťujeme inženýring a stavební dozor. Beton Poklopy, Vpusti Dodáváme   Poklopy Mříže a rošty Uliční a horské vpusti Koše, dna a stupadla Vyrovnávací prstence Lapače a odvodnění   od výrobců:   ACO Passavant spol. s r. o. CS-BETON Prefa s.r.o. FRÄNKISCHE GABEX s.r.o. KASI spol. s r. o. MB - Sving s r.o. SAINT-GOBAIN trubní systémy, s.r.o. STORA s.r.o. VLČEK SOLUTION s.r.o.     Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   ACO Passavant spol. s r. o. - ceník ACO Passavant spol. s r. o. - katalogy CS-BETON Prefa s.r.o. - ceník a katalogy FRÄNKISCHE - katalogy GABEX s.r.o. - katalogy KASI spol. s r. o. - katalogy MB - Sving s r.o. -katalogy SAINT-GOBAIN trubní systémy, s.r.o. - ceník SAINT-GOBAIN trubní systémy, s.r.o. - katalogy STORA s.r.o. - ceníky a katalogy VLČEK SOLUTION s.r.o. - katalogy         Odvodnění Dodáváme odvoovací žlaby, odvoovací vpusti, odvoovací rohože a čističky odpadních vod od výrobců:   ACO Passavant spol. CS-BETON Prefa s.r.o. FRÄNKISCHE STORA s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení. ACO Passavant spol. s r. o. - ceník ACO Passavant spol. s r. o. - katalogy CS-BETON Prefa s.r.o. - ceník a katalogy FRÄNKISCHE - katalogy STORA s.r.o. - ceníky a katalogy     Dodavatelé Odkazy na naše nejfrekventovanější obchodní partnery, výrobce a dodavatele. Poptávka - objednávka Pošlete nám nezávazně seznam materiálu pro Vaši stavbu, zpracujeme Vám cenovou nabídku, případně doporučíme optimální řešení. Kontakt Beton - Trubní program Šachtový program + vstupní šachty Dodáváme šachtový program výrobců CS-BETON Prefa s.r.o. a Družstvo Cementářů.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   CS-BETON Prefa s.r.o. - ceník a katalogy Družstvo Cementářů - ceník Železobetonové štěrbinové žlaby Dodáváme železobetonové štěrbinové žlaby výrobců: CS-BETON Prefa s.r.o. BETONIKA plus s.r.o.  CS-BETON s.r.o   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   CS-BETON Prefa s.r.o. - ceník a katalogy BETONIKA spol. s r. o. - ceník BETONIKA spol. s r. o. - katalogy CS-BETON s.r.o. - ceník a katalogy Jímky a zákrytové desky Dodáváme jímky a zákrytové desky výrobců CS-BETON Prefa s.r.o. a Prefa Brno a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   CS-BETON Prefa s.r.o. - ceník a katalogy Prefa Brno a.s. - ceník a katalogy   Prefabrikované jímky jsou vhodné pro individuální stavebníky, zemědělce a malé provozovny jako nádrže nebo žumpy. Průměr otvoru vtoku lze vytvořit a umístit dle požadavku zákazníka. Základní objem lze zvětšit sestavením dvou, či více dílců. K základnímu dnu přidat další a to horní dílec. Čov, lapoly, odlučovače Dodáváme čov, lapoly a odlučovače od výrobců: ACO Passavant spol. s r. o. EKO Pardubice s.r.o. CS-BETON Prefa s.r.o. FRÄNKISCHE STORA s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   ACO Passavant spol. s r. o. - ceník ACO Passavant spol. s r. o. - katalogy EKO Pardubice s.r.o. - ceník a katalogy CS-BETON Prefa s.r.o. - ceník a katalogy FRÄNKISCHE - katalogy STORA s.r.o. - ceníky a katalogy Ceníky a katalogy Zámková a vegetační dlažba Dodáváme zámkovou a vegetační dlažbu od výrobců:   CS-BETON s.r.o. Diton s.r.o. SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   CS-BETON s.r.o. - ceník a katalogy Diton s.r.o. - ceník a katalogy SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s - ceník a katalogy         Vegetační tvárnice lze využít všude tam, kde požadujete funkčnost a zachování přírodního vzhledu a to převážně: Obrubníky, palisády, příkopové prvky Dodáváme obrubníky, palisády a příkopové prvky od výrobců:   CS-BETON s.r.o. Diton s.r.o. SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   CS-BETON s.r.o. - ceník a katalogy Diton s.r.o. - ceník a katalogy SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s - ceník a katalogy     Palisády jsou moderní prvky z prostého betonu. Svým ideálně nekonfliktním tvarem umožňují flexibilní architektonické řešení dělících prvků a jsou vhodné pro: Speciální betony rekonstrukce šachet Dodáváme speciální betony pro rekonstrukce šachet od výrobce HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení. Vodovodní systém Dodáváme vodovodní systémy od výrobců Pipelife Czech s.r.o. ,  GEREX s.r.o. a  WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   GEREX Liberec, s.r.o. - katalog Pipelife Czech s.r.o. - ceníky Pipelife Czech s.r.o. - katalogy WAVIN Ekoplastik s.r.o. - ceník a katalogy Revizní a vodoměrné šachty Dodáváme revizní a vodoměrné šachty od výrobců Pipelife Czech s.r.o. a  WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Pipelife Czech s.r.o. - ceníky Pipelife Czech s.r.o. - katalogy WAVIN Ekoplastik s.r.o. - ceník a katalogy Použití plastu, přináší značné praktické i ekonomické výhody.   Stavebnicová variabilní konstrukce Plovoucí poklopy - zamezí výtlukům v okolí šachty Trvalá těsnost Těsnění není zatěžováno zeminou ani dopravou Vynikající mechanické parametry Hydraulická výhodnost Vysoodolnost abrazi Odolnost korozi Nejnižší provozní náklady po dobu života Dokonalá kompatibilita s plastovými troubami Nízká hmotnost Jednoduché a rychlé spojování Jednoduché zkracování Jedinečná odolnost proti nárazu Těsní bez přetěsňování Šachty jsou konstruovány jako stavebnice, jednotlivé díly jsou spojovány za pomoci elementů s těsnicími kroužky (hrdla, drážky mezi žebry). Šachty zůstávají těsné a tvarově stabilní i za přítomnosti zvýšené hladiny podzemní vody. HT odpadní systémy Dodáváme HT odpadní systémy od výrobců Pipelife Czech s.r.o. a  WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Pipelife Czech s.r.o. - ceníky Pipelife Czech s.r.o. - katalogy WAVIN Ekoplastik s.r.o. - ceník a katalogy   HT odpadní systém z polypropylenu zaručuje spolehlivé odvedení splašků, které produkuje většina moderních domácností a které mohou mít teplotu až 100°C. Běžný odpadní systém HT je dodáván v průměrech 32, 40, 50, 70, 100, 125 a 150 mm. Mimo běžných tvarovek jsou v sortimentu i kombinované tvarovky – kolena s odbočkami.   Plynovodní systém Dodáváme plynovodní systém výrobce Gerex Liberec s.r.o.     Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   GEREX Liberec, s.r.o. - katalog Kabelové chráničky Dodáváme kabelové chráničky od výrobců Pipelife Czech s.r.o. a  WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Pipelife Czech s.r.o. - ceníky Pipelife Czech s.r.o. - katalogy WAVIN Ekoplastik s.r.o. - ceník a katalogy   Kabelové chráničky slouží k ochraně a zabezpečení před poškozením telekomunikačních, sdělovacích, zabezpečovacích a energetických sítí. Jejich materiálové vlastnosti dovolují široké uplatnění jak při zafukování a montáži optických kabelů, tak i při ochraně metalických kabelů. Nabídka kompletního příslušenství dovoluje projektovat stavby jako liniové i s použitím plastových šachet a kabelovodů. Mechanické tvarovky a elektrotvarovky Dodáváme mechanické a elektrotvarovky od výrobců Pipelife Czech s.r.o.  GEORG FISCHER (TITAN-METALPLAST s.r.o.) WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Pipelife Czech s.r.o. - ceníky Pipelife Czech s.r.o. - katalogy TITAN-METALPLAST s.r.o. - ceník a Katalogy WAVIN Ekoplastik s.r.o. - ceník a katalogy Poklopy Dodáváme poklopy od výrobce BETONIKA plus s.r.o. Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog a ceník výrobce BETONIKA plus s.r.o. Mříže a rošty Dodáváme mřiže a rošty od výrobce VLČEK SOLUTION s.r.o. Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení. Uliční a horské vpusti Dodáváme uliční a horské vpusti výrobce Prefa Brno a.s. Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Ceník a katalogové listy vpustí výrobce Prefa Brno a.s. Koše, dna a stupadla VPO solution s.r.o.   Doména mimo provoz Vyrovnávací prstence Dodáváme vyrovnávací prstence od výrobců KASI spol. s r.o. a BETONIKA plus s.r.o. Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog výrobce KASI spol. s r.o. Katalog a Ceník BETONIKA plus s.r.o. Lapače a odvodnění KASI spol. s r. o.   nějaké pdf mám stažené, ale nevím, jestli je to ono.   Odvoovací žlaby Odvoovací vpusti Odvoovací rohože Čističky odpadních vod Katalogy a dokumentace našich dodavatelů ACO Passavant spol. s r. o. Ceník Katalogy   B&BC a.s. Ceník a katalogy   BEST, a.s. Ceník a katalogy   BETONIKA spol. s r. o. Ceník Katalogy BOCR Trading s.r.o. Ceník Katalogy CS-BETON s.r.o. Ceník a katalogy CS-BETON Prefa s.r.o. Ceník a katalogy Diton s.r.o. Ceník a katalogy Stavebniny DEK a.s. Katalogy Družstvo Cementářů Ceník EKO Pardubice s.r.o. Ceník a katalogy Elfetex, spol. s r.o Katalogy ELKOV elektro a.s. Katalogy FRÄNKISCHE Katalogy TIBA BETON CZ, s.r.o. Ceník a katalogy GEREX Liberec, s.r.o. Katalog GABEX s.r.o. Katalogy HAWLE ARMATURY spol. s r. o. Katalogy, dokumentace KASI spol. s r. o. Katalogy Keramo Steinzeug, s. r. o. Katalogy Killich s.r.o. Ceník MARO s. r. o. Katalogy MB - Sving s r.o. Katalogy Nicoll Česká republika s.r.o. Ceníky Katalogy Pipelife Czech s.r.o. Ceníky Katalogy PLASTSVAR s.r.o. Katalogy Prefa Brno a.s. Ceník a katalogy SAINT-GOBAIN trubní systémy, s.r.o. Ceník Katalogy SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s Ceník a katalogy STORA s.r.o. Ceníky a katalogy Duktus litinové systémy s.r.o. Ceník a katalogy TITAN-METALPLAST s.r.o. Ceník a Katalogy VLČEK SOLUTION s.r.o. Katalogy VOD-KA a.s. Ceníky a katalogy DYKA s.r.o. - plastové potrubní systémy Ceník ZAPA beton a.s. Katalogy ŽPSV Uherský Ostroh a.s Ceníky Katalogy Uliční a horské vpusti Dodáváme uliční a horské vpusti výrobce CS-BETON Prefa s.r.o., KASI spol. s r. o. a  Prefa Brno a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   CS-BETON Prefa s.r.o. - ceník a katalogy KASI spol. s r. o. - katalogy Prefa Brno a.s. - ceník a katalogy Opěrné zdi a ploty - ztracené bednění Dodáváme pěrné zdi a ploty od výrobců:   CS-BETON s.r.o. Diton s.r.o. SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   CS-BETON s.r.o. - ceník a katalogy Diton s.r.o. - ceník a katalogy SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s - ceník a katalogy   CSB - Zdící, Bednící a Štípané tvárnice jsou vyrobeny z vibrolisovaného vysokopevnostního betonu. Spolupůsobení tlaku a vibrace zajišťuje u vibrolisovaných tvárnic vysoké pevnosti a dokonalý estetický vzhled. Vysoká hutnost dává prvkům vynikající mechanickofyzikální vlastnosti: Materiály pro úpravu povrchů vozovek MSK Flüssig - Asphalt 0/3 – tekutý asfalt zpracovávaný za studena; komponent A – bitumenová emulze, komponent B – minerální směs BIGUMA – STRIP SP - páska pro utěsnění otevřených švů a trhlin do šířky až 5 mm ve výstavbě asfaltových silnic BIGUMA-BAND plus – tavitelná asfaltová páska s lepící vrstvou pro pracovní spoje silničních staveb BIGUMA-ES – emulzní kalový zákryt modifikovaný polymerem STRADAFIX (BIGUMA-L) – kalový zákryt obsahující rozpouštědlo s jemnozrnnými minerálními látkami Elektro Dodáváme elektro od firem Elfetex, spol. s r.o a ELKOV elektro a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.     Elfetex, spol. s r.o - katalogy ELKOV elektro a.s. - katalogy Spojovací materiál Dodáváme spojivací materiál od firmy  Killich s.r.o..   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Killich s.r.o. - ceník Killich s.r.o. - katag Obklady, dlažby, sanita Dodáváme obklady, dlažby a koupelnovou sanitu od společnosti MARO s. r. o. , obchod a projekce   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   MARO s. r. o. - katalogy Vedení společnosti: Otto Gudas jednatel Mobil: + 420 602 350 899 E-mail: obchod@bpknord.cz E-mail: gudas@bpknord.cz Ekonomické oddělení: Hana Nevyhoštěná Mobil: + 420 602 508 022  E-mail: obchod@bpknord.cz E-mail: nevyhostena@bpknord.cz Obchodní a odbytooddělení: Marie Šrámková Mobil: + 420 602 106 723  E-mail: obchod@bpknord.cz E-mail: sramkova@bpknord.cz Obchodní oddělení: Obchodní a zakázkooddělení: František  Kameš Mobil: + 420 721 820 936 E-mail: obchod@bpknord.cz E-mail: kames@bpknord.cz Inženýring, stavební oddělení Otto Gudas Mobil: + 420 602 350 899 E-mail: obchod@bpknord.cz E-mail: gudas@bpknord.cz Vyrovnávací prstence BAR, BARZS Používá se pro rámy a zákrytové desky vyrobené dle DIN V 4034-2 Šachty pro studnové a drenážní sestavy. Tvar prstence nezamezuje v posuvu mezi vyrovnávacími prstenci, poklopem či nosnou konstrukcí. Vyrovnávací prstence BAR-V, BAR-VS Používá se pro rámy a zákrytové desky vyrobené dle DIN V 4034-1 Šachty pro odpadové kanalizace. Osazení na prstenci zamezuje posuvu vyrovnávacích prstenců mezi sebou, mezi prstencem a poklopem či nosnou konstrukcí. Vyrovnávací prstence BAR-P, BAR-PZS; vzor Praha Používá se pro osazení na šachty s tloušťkou stěny do 90 mm a 100 mm, kde je požadováno zamezení posuvu vyrovnávacích prstenců mezi sebou, mezi prstencem a poklopem či nosnou konstrukcí. Tam, kde jsou použity tyto vyrovnávací prstence v kombinaci s poklopy třídy D400, je možné použít poklopy KASI s rámy LDR či LD81 speciálně osazené na vnější straně dosedací plochy. BETONIKA plus s.r.o. TBW - Q 40 / 625 / 120 TBW - Q 60 / 625 / 120 TBW - Q 80 / 625 / 120 TBW - Q 100 / 625 / 120 TBW - Q 120 / 625 / 120 TBW - Q 60 - 100/ 625 / 120 TBW - Q 60 / 800 / 150 TBW - Q 80 / 800 / 150 TBW - Q 100 / 800 / 150 KAMENINOVÉ POTRUBÍ Trouby  PRYŽ a PUR zkrácené trouby GA, GE, GZ trouby pro ražení děrované trouby KAMENINOVÉ TVAROVKY kolena, odbočky vpusti, žlaby záslepky, sedla přechody, napojení KAMENINA PŘÍSLUŠENSTVÍ vložky, ucpávky kroužky, manžety příchytky zkracovací pruhy spojovací zařízení prvky KERALINE Litina Dodáváme litinové výrobky od výrobce SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.