Komplexní dodávka materiálů pro inženýrské sítě vodovody, kanalizace, plynovody, ...
Roszáhlý sortiment kameniny kameninové potrubí, tvarovky, příslušenství, ...
Široká nabídka materiálu, profesionální přístup, dodávka materiálu po celé České republice.
Technické konzultace pro výběr vhodného materiálu Inženýring, zajištění odborné pomoci při montáži


Vyhledávání výrazu 'Ergelit ks 1':


Suché malty ERGELIT Zálivkové malty ERGELIT-superfix 35 – rychletuhnoucí malta vhodná především pro podlévání šachtových rámů (zatížitelná po 1 hodině); zalévání kotev ERGELIT-superfix 35 F – jako superfix 35; obsahuje navíc ocelová vlákna ERGELIT-superfix 10 – rychletuhnoucí malta pro zalévání meziprostorů šíře 1 – 3,5mm ERGELIT-fix 10,fix 35 – podlévání šachtových rámů (zatížitelná po 4 hodinách), zalévání do bednění ERGELIT-V35 – zalévání základů strojů, sloupů; zalévání do bednění, podlévání šachtových rámů (zatížitelná po 18 hodinách) Sanační malty ERGELIT-KS 1 – k povrstvování, spárování, pokládce tvarovek z čediče, odstředivému nanášení, zdění; vysoká ochrana proti korozi; použití pro běžné splaškové odpadní vody ERGELIT-KS 2 – jako KS 1; použití pro průmyslové odpadní vody ERGELIT-KS 2b – odolná proti silnému působení biogenní kyseliny sírové ERGELIT-KBF 40 – povrstvovací malta s vlákny; vysoká odolnost proti vzniku trhlin ERGELIT-OED 35 – malta zajišťující olejotěsné povrstvení betonových ploch ERGELIT-KSP – kanalizační lepidlo, převážně doporučované pro KeraLine – desky ERGELIT-10S special – proti průsakům vody a k urychlení jiných druhů suchých malt ERGELIT ERGELIT-10SD (schnelldicht) – ručně mísitelná malta k zastavení průsaků vody ERGELIT-10F rapid - 10-ti sekundová malta k zastavení průsaků vody ERGELIT-KBi – injektážní malta pro vyplnění dutých prostor, spar a děr ERGELIT-SBM (malta na stavbu šachet) – ke zdění šachet a kanálů, spojování vyrovnávacích prstenců; lepení čedičových dlaždic ERGELIT-KT 10, KT 40 – zdění, opravy a stěrkování poškozených šachet a trub ERGELIT-S100 – spárování skruží (doba zpracovatelnosti 5-10 minut) ERGELIT-TT – povrstvovací malta pro vodojemy   Speciální výrobky ze suché malty ERGELIT ERGELIT-Band 03 (12cm x 3m) nebo (18cm x 3m) – maltová maltová páska zajišťující dodatečnou ochranu potrubí proti mechanickému poškození; šíře 12cm nebo 18cm, délka 3m Zatížení třídy : A 15 EN 124 15kN Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem.   Poklop A 15 BEGU-Park - bez odvětrání Poklop A 15 GU-Park - bez odvětrání Zatížení třídy: b 125 EN 124 125 kN Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v chodnících, v pěších zónách a v silničním provozu s lehkými nákladními nebo osobními automobily.   Poklop B 125 BEGU - bez odvětrání Poklop B 125 BEGU - s odvětráním Poklop B 125 GU - bez odvětrání Zatížení třídy: d 400 EN 124 400 kN Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v jízdních pruzích vozovek, parkovacích plochách pro osobní i nákladní vozidla a v obdobně využívaných plochách.   Poklop D 400 BEGU - s odvětráním, s tlumící vložkou Poklop D 400 BEGU - bez odvětrání, s tlumící vložkou Poklop D 400 GU - bez odvětrání, s tlumící vložkou Poklop D 400 GU - s odvětráním, s tlumící vložkou Poklop D 400 GU - ŘSD-bez odvětrání  Poklop D 400 GU - Pražské kanalizace - s odvětráním  Poklop D 400 GU - emblém (ostatní) Poklopy, Vpusti Dodáváme   Poklopy Mříže a rošty Uliční a horské vpusti Koše, dna a stupadla Vyrovnávací prstence Lapače a odvodnění   od výrobců   BETONIKA plus s.r.o. KASI spol. s r. o. SAINT-GOBAIN trubní systémy, s.r.o. MB - Sving s r.o. ACO Passavant spol. s r. o. BDS ČR, a.s. GABEX s.r.o.       Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog a ceník BETONIKA plus s.r.o. Katalog KASI spol. s r.o. Katalog a ceník SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.  Katalog MB SVING s.r.o. Katalogy a ceník ACO Passavant spol. s r.o.     Odvodnění Dodáváme odvodňovací žlaby, vpusti a rohože od výrobců   BETONIKA plus s.r.o. BETONIKA spol. s r. o. ACO Passavant spol. s r.o.  Hauraton ČR, s.r.o.    Odvodňovací žlaby Odvodňovací vpusti Odvodňovací rohože Čističky odpadních vod   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.    Katalog a ceník BETONIKA plus s.r.o. Ceník Betonika spol. s r.o. Ceníky a katalogy ACO Passavant spol. s r.o. Technické listy Hauraton ČR, s.r.o. s.r.o. Armatury Dodáváme armatury od výrobců    HAWLE ARMATURY spol. s r. o. SAINT-GOBAIN trubní systémy, s.r.o. VOD-KA a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog HAWLE ARMATURY spol. s r.o. Katalog a ceník SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.    Šoupata Příslušenství - poklopy Combi  -  armatury Armatury domovních přípojek Ventily odvzdušňovací a zavzdušňovací Navrtávací pasy Přírubová spojení Trubní fitinky iso Hydranty podzemní a nadzemní Kluzné objímky Opravné třmeny Čov, lapoly, odlučovače Dodáváme čov, lapoly a odlučovače od výrobců:   BETONIKA plus s.r.o. ACO Passavant spol. s r. o.  EKO Pardubice s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Ceník Betonika spol. s r.o. Katalogy a ceníky ACO Passavant spol. s r.o. Katalogové listy EKO Pardubice s.r.o.     Zámková a vegetační dlažba Dodáváme zámkovou a vegetační dlažbu od výrobců:   SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s DITON s.r.o. CS-BETON s.r.o.  BETA Olomouc a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Ceník SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s Ceník DITON s.r.o. Katalog a ceník CS-BETON s.r.o. Katalog a ceník Beta Olomouc   Vegetační tvárnice lze využít všude tam, kde požadujete funkčnost a zachování přírodního vzhledu a to převážně: Obrubníky, palisády, příkopové prvky Dodáváme obrubníky, palisády a příkopové prvky od výrobců:   SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s DITON s.r.o. CS-BETON s.r.o.  BETA Olomouc a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog a ceník SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s Ceník DITON s.r.o. Katalog a ceník CS-BETON s.r.o. Katalog a ceník Beta Olomouc   Palisády jsou moderní prvky z prostého betonu. Svým ideálně nekonfliktním tvarem umožňují flexibilní architektonické řešení dělících prvků a jsou vhodné pro: Transportní betony Zajišťujeme dodávku transportních betonů od společnosti ZAPA beton a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Ceník ZAPA beton a.s.   Betony různých konzistencí se přepravují různými způsoby. sklápěči autodomíchávači o objemech 4, 6, 7, 8 a 9 m3 betonu, přímo z autodomíchávače se pomocí koryt beton dostane do vzdálenosti maximálně 2-3 metry autodomíchávači s čerpadlem o objemu 6 a 7 m3, tímto způsobem se beton dostane max do vzdálenosti 16 metrů Speciální betony rekonstrukce šachet Dodáváme speciální betony pro rekonstrukce šachet od výrobce HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalogy a prospekty HERMES Technologie s.r.o. Vodovodní systém Dodáváme vodovodní systémy od výrobců Pipelife Czech s.r.o. ,  GEREX s.r.o. a  WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalogy a ceníky Pipelife Czech s.r.o. Katalogy a ceníky WAVIN Ekoplastik s.r.o. Kanalizační systém Dodáváme kanalizační systémy od výrobců Pipelife Czech s.r.o.  BOCR trading s.r.o.   WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalogy a ceníky Pipelife Czech s.r.o. Ceník BOCR trading s.r.o. Katalogy a ceníky WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Revizní a vodoměrné šachty Dodáváme revizní a vodoměrné šachty od výrobců Pipelife Czech s.r.o. a  WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalogy a ceníky Pipelife Czech s.r.o. Katalogy a ceníky WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Použití plastu, přináší značné praktické i ekonomické výhody.   Stavebnicová variabilní konstrukce Plovoucí poklopy - zamezí výtlukům v okolí šachty Trvalá těsnost Těsnění není zatěžováno zeminou ani dopravou Vynikající mechanické parametry Hydraulická výhodnost Vysoká odolnost abrazi Odolnost korozi Nejnižší provozní náklady po dobu života Dokonalá kompatibilita s plastovými troubami Nízká hmotnost Jednoduché a rychlé spojování Jednoduché zkracování Jedinečná odolnost proti nárazu Těsní bez přetěsňování Šachty jsou konstruovány jako stavebnice, jednotlivé díly jsou spojovány za pomoci elementů s těsnicími kroužky (hrdla, drážky mezi žebry). Šachty zůstávají těsné a tvarově stabilní i za přítomnosti zvýšené hladiny podzemní vody. Drenážní systém Dodáváme Drenážní systémy od výrobců: Pipelife Czech s.r.o. ACO Passavant spol. s r. o.  WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalogy a ceníky Pipelife Czech s.r.o. Katalogy a ceník ACO Passavant spol. s r.o. Katalogy a ceníky WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Drenážní systémy nacházejí uplatnění ve všech oblastech, kde je rozhodující regulace vodních poměrů, snížení hladiny podzemních vod a odvedení přebytku přitékajících vod. Jsou vhodné také k zasakování vody do terénu (přepady septiků, dešťová voda po odvedení od budov). Lze je použít rovněž jako odsávací potrubí protiradonové ochrany budov. Ohebné drenáže     jsou  určeny  pro výstavbu  „vodorovných“  drenáží  v různorodých   geologických a hydrologických podmínkách,  pro odvodnění  zemědělských ploch, parků, zelených ploch,  sportovních a rekreačních ploch a mělce založených staveb a pozemních objektů. Slouží také jako vsakovací potrubí. Tuhé drenáže  (drenážní systémy s vyšší kruhovou tuhostí) jsou doporučovány při odvodňování hluboko založených inženýrských pozemních objektů, podzemních objektů, pro dálnice, ulice, kolejiště, rozjezdové dráhy  na letištích, parkoviště,  k drenáži násypů zeminy,  v environmentálním  inženýrství pro výstavbu vodních drenáží a skládek odpadů.   HT odpadní systémy Dodáváme HT odpadní systémy od výrobců Pipelife Czech s.r.o. a  WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalogy a ceníky Pipelife Czech s.r.o. Katalogy a ceníky WAVIN Ekoplastik s.r.o.     HT odpadní systém z polypropylenu zaručuje spolehlivé odvedení splašků, které produkuje většina moderních domácností a které mohou mít teplotu až 100°C. Běžný odpadní systém HT je dodáván v průměrech 32, 40, 50, 70, 100, 125 a 150 mm. Mimo běžných tvarovek jsou v sortimentu i kombinované tvarovky – kolena s odbočkami.   Kabelové chráničky Dodáváme kabelové chráničky od výrobců Pipelife Czech s.r.o. a  WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalogy a ceníky Pipelife Czech s.r.o. Katalogy a ceníky WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Kabelové chráničky slouží k ochraně a zabezpečení před poškozením telekomunikačních, sdělovacích, zabezpečovacích a energetických sítí. Jejich materiálové vlastnosti dovolují široké uplatnění jak při zafukování a montáži optických kabelů, tak i při ochraně metalických kabelů. Nabídka kompletního příslušenství dovoluje projektovat stavby jako liniové i s použitím plastových šachet a kabelovodů. Mechanické tvarovky a elektrotvarovky Dodáváme mechanické a elektrotvarovky od výrobců Pipelife Czech s.r.o.  GEORG FISCHER (TITAN-METALPLAST s.r.o.) WAVIN Ekoplastik s.r.o.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalogy a ceníky Pipelife Czech s.r.o. Katalogy a ceník TITAN - METALPLAST s.r.o. Katalogy a ceníky WAVIN Ekoplastik s.r.o.   HL prvky: Lapače, Geigry, Vpusti Dodáváme HL prvky - Lapače, Geigry, Vpusti od výrobců   Pipelife Czech s.r.o.  WAVIN Ekoplastik s.r.o.  HL Hutterer & Lechner GmbH.     Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.     Katalogy a ceníky Pipelife Czech s.r.o. Katalogy a ceníky WAVIN Ekoplastik s.r.o. Katalog HL Hutterer & Lechner GmbH   Vyrovnávací prstence Dodáváme vyrovnávací prstence od výrobců KASI spol. s r.o. a BETONIKA plus s.r.o. Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog výrobce KASI spol. s r.o. Katalog a Ceník BETONIKA plus s.r.o. BPK nord spol. s r. o. Kateřinská 118, 463 03 Stráž nad Nisou Tel.: + 420 485 161 803 Fax: + 420 485 161 802 E-mail: obchod@bpknord.cz Web: www.bpknord.cz   IČO: 25030744 DIČ: CZ-25030744   Provozní doba: PO – PÁ (7:00 – 15:30) Pohotovostní služba nonstop: Otto Gudas + 420 602 350 899 Marie Šrámková Mobil: + 420 602 106 723  E-mail: obchod@bpknord.cz E-mail: sramkova@bpknord.cz Michaela Jerjová Mobil: + 420 602 154 230  E-mail: obchod@bpknord.cz E-mail: michaela.jerjova@bpknord.cz František  Kameš Mobil: + 420 721 820 936 E-mail: obchod@bpknord.cz E-mail: kames@bpknord.cz BEST, a.s. Katalog ACO Passavant spol. s r.o. Ceníky a katalogy Vyrovnávací prstence BAR-V, BAR-VS Používá se pro rámy a zákrytové desky vyrobené dle DIN V 4034-1 Šachty pro odpadové kanalizace. Osazení na prstenci zamezuje posuvu vyrovnávacích prstenců mezi sebou, mezi prstencem a poklopem či nosnou konstrukcí. Vyrovnávací prstence BAR-P, BAR-PZS; vzor Praha Používá se pro osazení na šachty s tloušťkou stěny do 90 mm a 100 mm, kde je požadováno zamezení posuvu vyrovnávacích prstenců mezi sebou, mezi prstencem a poklopem či nosnou konstrukcí. Tam, kde jsou použity tyto vyrovnávací prstence v kombinaci s poklopy třídy D400, je možné použít poklopy KASI s rámy LDR či LD81 speciálně osazené na vnější straně dosedací plochy. BETONIKA plus s.r.o. TBW - Q 40 / 625 / 120 TBW - Q 60 / 625 / 120 TBW - Q 80 / 625 / 120 TBW - Q 100 / 625 / 120 TBW - Q 120 / 625 / 120 TBW - Q 60 - 100/ 625 / 120 TBW - Q 60 / 800 / 150 TBW - Q 80 / 800 / 150 TBW - Q 100 / 800 / 150 Uliční a horské vpusti Dodáváme uliční a horské vpusti výrobce BETONIKA plus s.r.o. , KASI spol. s r. o. a  Prefa Brno a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog a ceník BETONIKA plus s.r.o. Katalog KASI spol. s r.o. Ceník a katalogové listy vpustí výrobce Prefa Brno a.s. Opěrné zdi a ploty - ztracené bednění Dodáváme pěrné zdi a ploty od výrobců:   SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s DITON s.r.o. CS-BETON s.r.o.  BETA Olomouc a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog a ceník SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s Ceník DITON s.r.o. Katalog a ceník CS-BETON s.r.o. Katalog a ceník Beta Olomouc     CSB - Zdící, Bednící a Štípané tvárnice jsou vyrobeny z vibrolisovaného vysokopevnostního betonu. Spolupůsobení tlaku a vibrace zajišťuje u vibrolisovaných tvárnic vysoké pevnosti a dokonalý estetický vzhled. Vysoká hutnost dává prvkům vynikající mechanickofyzikální vlastnosti: Tlakový systém z PVC Klasický systém tlakových trubek a tvarovek, vyznačující se jednoduchou montáží.   Tlakový systém z PE 100+ Tlakové trubky vysoké kvality z materiálu PE100+. Vhodné pro běžnou pokládku s dodržením podmínek normy a pro běžné nároky při použití.   Trubky SUPERPIPE Tlakové trubky z nového materiálu PE100RC. 10x větší odolnost k praskání proti PE100+. Jsou vhodné pro „bezpískovou“ pokládku a pro méně náročné bezvýkopové technologie pokládky.   Trubky ROBUST SUPERPIPE RC trubky SUPERPIPE s dodatečnou ochrannou vrstvou z tvrdého polypropylénu. Jsou vhodné pro pokládku do všech druhů zeminy a pro všechny bezvýkopové technologie.   Trubky pro vrtané studny PVC trubky s hladkým mírně kónickým hrdlem, certifikované pro styk s pitnou vodou. Jsou vhodné pro vrty určené k jímání pitné vody. Systém Ekoplastik PPR: Systém Ekoplastik PPR je vhodný pro rozvody v obytných domech, administrativních i kulturních budovách, pro potrubí v průmyslu i v zemědělství, pro dopravu studené a teplé vody, podlahové vytápění a při dodržení pravidel uvedených v montážním předpise i pro ústřední vytápění. Systém Ekoplastik PPR lze použít i pro dopravu vzduchu. Obchodní oddělení Michaela  Kamešova Mobil: + 420 725 971 400 E-mail: obchod@bpknord.cz  E-mail: kamesova@bpknord.cz BPK nord spol. s r.o. Velkoobchodní i maloobchodní prodej stavebních materiálů pro realizaci inženýrských sítí. vodovody - plynovody - kanalizace B P K nord spol. s r.o. zajišťuje komplexní dodávku materiálu pro výstavbu inženýrských sítí, vodohospodářských a průmyslových staveb a dodávku stavebních materiálů pro výstavby a rekonstrukce objektů po celé České republice. Naším cílem je stoprocentní spokojenost zákazníka a kvalita námi dodávaných služeb a materiálů. Důraz klademe na dodávku díla v termínu a dodržení vysoké kvality. Díky odbornosti našich zaměstnanců a vybrané sítí dodavatelů dokážeme plnit i ty nejnáročnější požadavky zákazníka. Samozřejmostí jsou ke každému dodanému materiálu certifikáty nebo prohlášení o shodě. Naši odborní pracovníci jsou připraveni Vám zpracovat cenovou nabídku pro konkrétní stavbu dle Vašich požadavků. Dále nabízíme technické konzultace pro výběr vhodného materiálu, ocenění materiálu dle kladečského schéma, kalkulaci cen fco. stavba, zajištění odborné pomoci při montáži. Stavební činnost Kromě dodávky stavebních materiálů pro inženýrské sítě poskytujeme tyto služby:   Výstavba a rekonstrukce objektů, inovace interiérů, opravy kanalizačních poklopů a šachet. V rámci stavební činnosti nabízíme zpracování projektové dokumentace. Ve spolupráci se spedičními firmou zajistíme dopravu materiálu dle potřeb zákazníka. Zajišťujeme inženýring a stavební dozor. Stavebniny Na Vaši stavbu Vám dodáme stavební materiál od společností:   ZAPA beton a.s. RABAT ČR, a.s. Izomat Praha s.r.o.   Dodavatelé Odkazy na naše nejfrekventovanější obchodní partnery, výrobce a dodavatele. Poptávka - objednávka Pošlete nám nezávazně seznam materiálu pro Vaši stavbu, zpracujeme Vám cenovou nabídku, případně doporučíme optimální řešení. Beton - Trubní program Šachtový program + vstupní šachty Dodáváme šachtový program výrobců BETONIKA plus s.r.o. a Družstvo Cementářů.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog a ceník - BETONIKA plus s.r.o. Ceník - Družstvo Cementářů Železobetonové štěrbinové žlaby Dodáváme železobetonové štěrbinové žlaby výrobců: BETONIKA spol. s r.o. BETONIKA plus s.r.o.  CS-BETON s.r.o   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Katalog a ceník BETONIKA plus s.r.o. Ceník Betonika spol. s r.o. Katalog a ceník CS-BETON s.r.o. Jímky a zákrytové desky Dodáváme jímky a zákrytové desky výrobců BETONIKA plus s.r.o. a Prefa Brno a.s.   Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.   Ceník a katalog BETONIKA plus s.r.o. Ceník a katalogové listy Prefa Brno a.s.   Prefabrikované jímky jsou vhodné pro individuální stavebníky, zemědělce a malé provozovny jako nádrže nebo žumpy. Průměr otvoru vtoku lze vytvořit a umístit dle požadavku zákazníka. Základní objem lze zvětšit sestavením dvou, či více dílců. K základnímu dnu přidat další a to horní dílec. pevnost v tlaku mrazuvzdorost požární odolnost optimální drsnost povrchu vysoká estetická hodnota vysokou přesnost minimální nasákavost   Betonové tvárnice jsou vhodné pro zdění stavebních konstrukcí, pro racionální a rychlé zdění sklepů, plotů, garáží, skladů, průmyslových hal a pro zdění základů s použitím jako ztracené bednění. BOCR trading s.r.o. Ceník BETONIKA spol. s r. o. Ceník Ekonomické oddělení: Hana Nevyhoštěná Mobil: + 420 602 508 022  E-mail: obchod@bpknord.cz E-mail: nevyhostena@bpknord.cz HERMES Technologie s.r.o. Izomat Praha s.r.o. KASI spol. s r. o. Keramo Steinzeug, s. r. o. MB - Sving s r.o. Pipelife Czech s.r.o. Prefa Brno a.s. PRO-DOMA, SE SAINT-GOBAIN trubní systémy, s.r.o. Duktus litinové systémy s.r.o. TITAN-METALPLAST s.r.o. VOD-KA a.s.  DYKA s.r.o. - plastové potrubní systémy Zábojník Jaroslav ZAPA beton a.s. ŽPSV Uherský Ostroh a.s Inženýring, stavební oddělení Otto Gudas Mobil: + 420 602 350 899 E-mail: obchod@bpknord.cz E-mail: gudas@bpknord.cz WAVIN Ekoplastik s.r.o. Ceníky a katalogy Hauraton ČR, s.r.o. Ceníky a katalogy
BPK nord spol s r.o.   Liberec   Kateřinská 118, Stráž nad Nisou 463 03   tel. 485 161 803   obchod@bpknord.cz

login
md5:f02330ed6f20da864eac55dd484dbdc9:www.bpknord.cz genet:0.109